MENU

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMA NEGERI 1 MEUKEK

NO NIK NIP NUPTK NAMA JENIS KELAMIN LIHAT
41 1101056812880001 Riza Wahyuni, S.Pd Perempuan
42 1101056505860001 4857764665210172 Rizka, S.Pd Perempuan
43 1171094503900001 Sukmanizar, S.Pd Perempuan
44 1101055208840002 Sulastri, S.Pd Perempuan
45 1101055002890001 Wahyu Diana, S.Pd Perempuan
46 1101055405920001 Yuiska Kurnia Maifi, S.Pd Perempuan
47 1101055804650001 196504181993012001 9750743646300032 Afridawati, S.Pd Perempuan
48 1101055503730001 197303152008012001 6647751653300092 Sarlina, S.Pd Perempuan
49 1101050607760002 197607062009011003 Muhammad Oyas, S.Pd Laki-laki
50 1101051211680001 196811122007011006 Zulhelmi, S.Pd Laki-laki
51 1101055105810001 198105112009012004 Ema Darnika, S.Pd Perempuan