MENU

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMA NEGERI 1 MEUKEK

NO NIK NIP NUPTK NAMA JENIS KELAMIN LIHAT
41 1101055208840002 Sulastri, S.Pd Perempuan
42 1101055002890001 Wahyu Diana, S.Pd Perempuan
43 1101055405920001 Yuiska Kurnia Maifi, S.Pd Perempuan
44 1101055804650001 196504181993012001 9750743646300032 Afridawati, S.Pd Perempuan
45 1101055503730001 197303152008012001 6647751653300092 Sarlina, S.Pd Perempuan
46 1101050607760002 197607062009011003 Muhammad Oyas, S.Pd Laki-laki
47 1101051211680001 196811122007011006 Zulhelmi, S.Pd Laki-laki
48 1101055105810001 198105112009012004 Ema Darnika, S.Pd Perempuan